Boeken beschrijving;

1.Dr. Blan serie Vlot pittig en joviaal deel 1 juli  1946
Een reeks overdrukken uit "Radio Bulletin"voor documentatie, Studie en Toepassing...staat beschreven op een van de eerste pagina's van dit boekje.
Een dik kartonnen omslag met NU vergeelde bladzijden.......
Dr. Blan beschrijft in dit boekjevan 50 bladzijden;
Het localiseren van fouten
Het principe van de meetsluis
De Kathodestraalbuis als service instrument
Balansversterkers
De diode als stroombegrenzer
Zelfregulerende overspanningsbegrenzing (mooi scrabble woord) door serieschakeling van natte electrolyten
Uit het servicelad van den Muiderkring
Moderne opvattingen inzake krachtversterkers
Kristallen
Frequentie modulatie
Het PSA als hulpmiddel
De universele service meter
Moderne detectie methoden
Uit het service lab van den Muiderkring (2)

 

2.Dr. Blan serie Vlot pittig en joviaal deel 2 juli  1946
Deel 2 van bovengenoemde serie dit keer 52 bladzijden met;
Principe van LF tegenkoppeling
Geheimzinnige storingen
Rumoerige volumeregelaars
Aardpunten
Het tooveroog (ja met twee o's)
Controle van de signaalkringen
Plaatstroommeting aan eindlampen
Stroommeting met de meetcel
Secundaire emissie
Zonder detectie geen radioontvangst
De beste weerstanden bij steile eindlampen
Zelfinductie van verbindingsdraden
Een handige chassis-steun
'n Wentelbank is toch beter
Bouw ook zoo'n meetsluis
Muiderkringers aan het woord
Lampen beproever
Service paneel
Uit het servicelab van den Muiderkring
Punten van belang bij de bouw van toestellen met een KG bereik

 

3.Dr. Blan serie Vlot pittig en joviaal deel 3 juni 1947
Ik heb hiervan 2 exemplaren...dus een om te ruilen!!!
Deeltje 3 heeft evenals de vorige uitgave 52 bladzijden.
Inhoudsopgave;
Wenken op het gebied van versterkerbouw
Populaire versterkerschema's
Gloeispanningcorrectie
De waarde van sterkteregelaars
Pennenbuizen als voorversterkers
Versterkerschema's voor de jeugd (dat zijn NU de ouderen...)
Mengschakelingen
Electronische kinderbewaker
Een hoor-apparaat
Hoe je zelf een koolmicrofoon kunt maken
Het zelf fabriceeren van een bandmicrofoon
De electrische Hawai-guitaar
Een rijwieldynamo als grammofoonmotor
Een hand toongenerator
Een eenvoudige toongenerator
Het omkeeren van spanningsphasen in balansversterkers
Dubbelzijdige toonregeling
Vaststellen van een lek in een koppelcondensator
Gevaarlijke inschakelspanning
Beveiligings-schakelingen
In de keuken van de eigen platenfabriek
Het eenvoudigste snijapparaat
Het voorkomen van brom bij
grammofoonweergave

 

4.Dr. Blan serie Vlot pittig en joviaal deel 4 okt  1947
Iets uit de
Inhoud;
Varley pennicore 1933, 1934, 1935
Reflex super 3
Bandfilter pennicore
Super 1937
Pennicore baby
Batterij super MK 41
Bandfilter 1940
Een een lamper
3 buizen Super
MK '43 super
Voorzetapparaat VZ 21 en variaties
Mu-core eenkringer 401 of 402


 

5.Radio Bulletin 25 jaar 1953
Uitgegeven n.a.v. 25 jaar RB geschreven door J.Corver
Het eerste hoofdstuk gaat over de "Muiderkring" onder leiding van PC Hooft (toeval?).
Hierna volgt een terugblik in de tijd met onderwerpen als: Aetherpiraten, Marconi, Duitsland, Zilverpapier, Potentiometers, 
de roepletters D O N, Radio zonder Philips, De bal lampen, Idzera, FM of AM, Willen Vogt, De super-radiola e.c.t.
het boekje heeft 38 blz.

 

 

6.Bandrecorder versterkers vijfde druk 19??
Het boekje is voorzien van zeer veel foto's en tekeningen
63 bladzijden hierin staan beschreven;
1.RB studio magnetofoon zeer goede weergave kwaliteit door toepassing van
-Brenell "mark 510"series dek
-Compromisloze schakeling van elektronisch gedeelte

2.Voor en opneemversterkers

3.De hf generator, voeding en afluister versterker

4.De weergeef versterker

5.Niveaumeter

6.Samenbouw der eenheden in koffer

7.Afregelen van de eenheden

8.2 sporen op een band
Een tweede kanaal voor de RB studio magnetofoon

9.Bolero 4 watt versterker voor opname en weergave

10.Martin BSR bandrecorder-versterker compleet op prent

11.Magnetofoon dekken
De TD10, TD2  van BSR

12.Het Magnavox dek

13.Testbanden
BASF justeerband
De standaard testband
Het nul niveau
Spleetinstelling

14. Schema

7.Bouw uw eigen muziek installatie eerste druk 19??
64 bladzijden waarin beschreven;
1.Fidelio 10 watt balansversterker
Met de buizen ECC 82, EL 84, ECC 85 en 5Y3GT
28 weerstanden, 4 potmeters, 21 condensatoren en ander materiaal...
het complete pakket was ook in bouwdoosvorm verkrijgbaar.
Tevens wordt de bouw van een transistor voorversterkertje beschreven

2.Duette 10 watt stereo versterker
Buizen: EL84 (2 maal), ECL 84 (2 maal) en twee maal UCC 82.

3.MG afstemmer Calypso
Een MG ontvanger waarmee 5!!! stations kunnen worden ontvangen, d.m.v. een keuze schakelaar schakelt men van het ene naar het andere station.
Buizen: ECH 81 en EBF 89.
MG spoel 903N
Lees ook onder 4!!!

4.MG afstemmer UN 53
Precies dezelfde ontvanger als hierboven beschreven echter met een afstemcondensator om het gehele MG gebied te ontvangen.
4 bladzijden met overbodige informatie!!
Volgens mij hadden ze bij het vorige ontwerp een kleine uitbreiding kunnen schrijven in plaats van de gehele ontvanger opnieuw te beschrijven.
Voor beide ontvangers waren verschillende voor frontjes te koop!!! (zonde van het geld!!)


5.FM afstemmer
Een heuse FM ontvanger rond de Philips!! afstemeenheid AP2110 met de ECC 85 en de buizen EF 183 (2 maal), EAA 91, EC 92 en EZ 80.
Met behulp van een Stereo splitser (zie 6) is zelfs Stereo ontvangst mogelijk.
Het geheel zit in een aluminium kast welke NIET verkrijgbaar was...de frontplaat hiervan moest men met "VIM" opschuren.
Een prachtig ontwerp......wie heeft heb echt gebouwd???


6.Stereo splitser
T.b.v. 5 FM afstemmer.
Multiplex Stereofonie!!!
Schakeling rond de buizen ECC 81 en ECC 82...welke trouwens in de Philips plano's is terug te vinden!!
Om de schakeling af te regelen wordt gebruik gemaakt van een EM 84 de voedingsspanning wordt aangesloten tussen Kathode en de +, de HSP wordt uit een geheel losstaand PSA betrokken.
De spoelen voor deze schakeling waren compleet te koop en van Philips makelij.

7.Luidsprekers en hun opstelling
Beschrijving van een opstelling om Stereo ontvangst te beluisteren.
Leuke beschrijving met tekeningen van een jaren '60 inrichting.

 

 

8.Radio Blan diverse nummers...
Nummers A tm 36 DUBBEL, graag ruilen tegen andere AMROH/Muiderkring zaken.
Tevens bezit ik enkel originele Blan's welke afkomstig zijn van de Muiderkring waarin met pen en potlood diverse aantekeningen zijn gemaakt, het betreft hier de nummers A t.m. M
Zie hier het eerste , op papier, gemaakte ontwerp van de Jampotontvanger!!! 
Als ik Blan's dubbel heb vind je ze hier.......ruilen?
Op mijn AMROH pagina kan je ook de CD uitgave vinden met alle Blan's en EXTRA UN ontwerpen.
Kijk HIER voor deze CD.

 

9.Radio Bulletin's diverse nummers....
Ik ben in het bezit van enkele incomplete jaargangen van dit blad.
Hieronder een opsomming van de nummers welke ik bezit;
Klik HIER

 

10.Muiderkring Service documentatie deel 1 1968 compleet
Hierin schema's van diverse bandrecorders van de Handy Sound van AMROH tot de Uher recorders

 

11.Dr.Blan's Praktische radioproeven
Eerste deeltje (54 bladzijden) van deze serie uit 19??
Hierin beschreven;
Tweekringsontvanger voor wisselstroom
Klankregeling
Grammofoon aansluiting
De tweede luidspreker
Visserij en 80 meter amateur-band
Alleen middengolf
Gelijk-wisselstroomvoeding
Ombouw batterijontvanger
De Buizen
Nog enkele wetenswaardigheden

 

 

 

12.Het jongens radioboek deel 1, 7de druk 1957
De beroemdste radioboeken geschreven door Leonard de Vries, welk zelf versteld stond van het succes van deze uitgave.
De eerste druk (211 blz.) verscheen in 1940.
De inhoud is algemeen bekend, dus ik laat een beschrijving hiervan achterwege.

 

13.Het jongens radioboek deel 2,  2de druk 1951
De eerste druk van deel 2 (267 blz.) verscheen in 1948, prijs 6,90
Ook hiervan laat ik een inhoudsopgave achterwege.

14.Jongensradio deel 2 1950
95 bladzijden met onder anderen:
Een moderne tweekringer voor MG ontvangst
De tweede luidspreker
Batterij ontvanger Amphibie
Ontvanger voor WWW weergave
MK super model
MK 4346
Super Corona
Kampeerontvangers
Speciale KG super
Twee peilontvangers
Sper en zeefkringen
Electrolyten tester
Het radiotoestel als huistelefoon

 

 

15.Jongensradio deel 3 1955
Deel 3 (84 blz.) eerder uitgegeven in 1952.
Wie heeft deel 1 voor mij?
Inhoud;
Autoradio
Trilleromvormer
Pin-up miniatuur met U buizen
Pin-up super U 51A
Tweelamps superhet voor middengolf
Selectieve tweekringer
Luxe batterijsuper
Luxe tweekringer
Rechtuit Amphibie 1
Eenvoudige 10 watt balansversterker
Microfoon en grammofoonversterker
Voorzet apparaat voor WW ontvangst
Balansversterker WW 5S
Balanssuper Meteoor

16.Jongensradio deel 4 1953
Diverse UN ontwerpen met o.a;
UN 1 t.m UN 18
Voedingsblok
Versterker voor grammofoon
Eenpitter
Bandfilterontvanger
Tweekringer
FM voorzetapparaat
Microfoonversterker
Batterij eenkringer
8 Watt versterker
Meeneemradio
Sounder apparaat
TOMI
Q 5-er hulpapparaat voor KG amateur

 

17.Doe het eens met transistoren 19??
Het bekende
ORANJE boekje (56 blz.) wat veel jongens bezaten.

Inhoud Theoretisch gedeelte;
1.De Diode
Over lekstroom, temperatuurafhankelijkheid en Zenerspanning.
2.De Triode
Vereenvoudige voorstelling van een Triodebuis, PNP en NPN transistoren, De lekstroom, Beveiliging, Spanningsterugwerking, Grensfrequentie en Experimenteer transistoren.

Inhoud Praktische gedeelte (gedeelte);
Eenvoudige Goed/Fout transistor tester
Miniatuurontvanger
Een "spoetnikpieper"
UN 51 eenvoudig transistorontvangertje
Transistor eenkringer
Reflexontvanger
Hybride ontvanger
Transistorversterker voor inbouw in Pick-up
Transistor trimzender
Belichtingsmeter
Schakelingen voo OC71, OC3 en OC13

 

 

18.Step by Step radio voor iedereen 19??
Alle Step by Step stappen van bouwdoos 1 t.m. 4 worden in dit 32 bladzijden tellende boekje besproken.
Andere mogelijkheden met deze ontvanger welke beschreven staan zijn;
Step by Step als microfoonversterker.
Step by Step Draagbaar (heeft het bij mij NOOIT goed gedaan!!)
Fluitjes zeven het wegfilteren van de 9kHz fluittoon
Morse generator
Grotere gevoeligheid met de Step by Step
Transistor intercom Dialoque (elders op mijn pagina te vinden) 
Transette draagbare ontvanger 
De twee laatste ontwerpen hebben NIETS met de S & S bouwdoos te maken, waarschijnlijk als reclame bedoeld.

 

 

19.Versterkers voor teenagers 1962
In deze uitgave (41 blz. compleet met schema's van de twee versterkers) van 19?? staan de volgende ontwerpen beschreven;
Proton 4 watt versterker
Deuteron 6 watt versterker
Andere toepassingen van de Deuteron

 

 

20.Hoofdversterker HV-211 19??
In dit boekje van 18 bladzijden wordt dit ontwerp voledig beschreven.
Als voorwoord wordt ingegaan op WW werkelijkheids weergave.
De versterker in opgebouwd rond de volgende buizen;
EL 84 2 keer
ECC 83
AZ 1
Enkele technische gegevens van deze versterker van 11 watt;
Dempingsfactor 6,85
Tegenkoppeling 17,5 dB
Ingangsspanning 0,8 V
Frequentiegebied 18.....55.000 Hz
Netspanning 110, 127 en 220 Volt
Verbruik 80 Watt
Anodestromen van de eindtrap 2X34 Ma

21.Elektron germaniumkristal ontvanger 19??
16 bladzijden vol met de beschrijving van deze Kristalontvanger.
Onderdelen;
Uniframe delen 006, 002 en 003
een afstemcondensator 
de 402 spoel
Enkele entrees
Een diode
Een weerstand van 470 KΩ
Knopje
Schroeven, ringen, soldeerlippen
Draad
De frontplaat met afstemschaal en AMROH logo
In het boekje worden tevens enkele experimenten met deze ontvanger beschreven.22.Jongens radio 16de druk 1969 
128 blz. 
Via Jan Marten kwam ik aan dit boekje.
Vele bekende schema's heb ik gemaakt met meer of minder succes.
De transistor ontvanger, ik heb altijd een voorkeur gehad voor ontvangers, werkte bij mij prima, hoewel ik toen ook al in het bezit was van de Step by Step ontvanger doos 2.
Aan de transette heb ik mij zitten vergapen, niet genoeg geld om te maken...maar het leek me TE GEK om buiten te lopen en je eigen DRAAGBARE radio bij je te hebben....nu een normaal beeld met al die walkman's...maar toen.....
Ooit geprobeerd samen met een vriendje mijn Step by Step (in een houten kastje) draagbaar te maken...we ontvingen helemaal NIETS!!!
toen maar weer de extra onderdelen verwijderd en er weer een "normale" step by Step van gemaakt.Hij bleef in zijn houten kastje, want ik ben nooit in het bezit geweest van de mooie blauwe metalen kast.

Hollands Glorie, een ontvanger om de visserijband te ontvangen werkte bij mij (in Den Haag) als een tierelier!!!
Heel wat gespreken vanaf schepen naar Scheveningen radio beluisterd, 's Nachts als het stormde heb ik menig Mayday Mayday opgevangen...en was dan altijd benieuwd of het schip weer behouden thuis kwam, als het helder weer was scheen de vuurtoren van Scheveningen ook in mijn kamer, dat maakte het dan extra spannend.

de FM/TV antenne werkte ook behoorlijk goed, voor zowel TV ontvangst, ik was een jaar of 14 toen ik al een eigen TV bezat...een oud model welke door een van de buren gebracht was met de mededeling "speelt niet meer, misschien kan jij er wat mee".
Later heb ik dezelfde antenne gebruikt om mijn "eigen" Radiostation gestalte te geven..inderdaad zenden op de FM band, je bouwde eenvoudig de FMunit van een oude radio om....(ik weet nu niet meer op welke wijze we dat eigenlijk deden...weet JIJ het nog???MAIL me)

WW-klankzuil:
Mijn EERSTE echte luidspreker box...de weergave was echt heel mooi, we spreken hier natuurlijk over het MONO tijdperk.
De twee aluminium strippen heb ik nog gemaakt, van bekleden is het echter nooit gekomen...ik moet nog ergens een oude foto van mijn kamer hebben waar hij op staat...volgt nog wel!!!

Mengkastje:
Een apart verhaal, dat mengpaneel opende diverse deuren voor mij.
Eerst de versie uit Radio Blan gemaakt zonder voorversterker, was op zich niet zo'n probleem, je gebruikte namelijk altijd KRISTAL microfoons (de echte waren toch veel te duur om te kopen!) of zelfs een kristaloortelefoontje....dopje eraf...een trechter ervoor...dat ging geweldig!!
Veel hoorspelen en eigen gemaakte programma's zijn op deze wijze gemaakt.
Ik nam ze op op mijn Handy Sound recorder...en na een paar uurtjes kwam ik met mijn recorder in de huiskamer om mijn ouders, broer en zus te laten horen wat ik NU weer gemaakt had.
Ze hebben een hoop onzin aan moeten horen!!!
In een later stadium werd het mengpaneel uitgebreid met een transistor de AM 53 volgens het schema...maar volgens mij was het een OC type. OC116???
Doordat het signaal krachtiger werd werden de opnames ook beter, alleen gebeurde het wel eens dat het 9 Volt batterijtje tijdens de opnames leeg raakte....
In een later stadium nog geprobeerd een externe voeding aan te sluiten, alles ging brommen (niet genoeg afgevlakt natuurlijk) dus toch maar weer de batterij gebruikt.
Dit ontwerp heeft aan de basis gestaan van mijn Radio activiteiten, welke resulteerde in aardig wat jaren Zieken en Lokale omroep. (dat is weer een ander verhaal...misschien ooit ook eens op deze pagina)
Familie Blan BEDANKT voor dit ontwerp!!!

In Jongens Radio is verder nog te vinden:
Elektrion kristal ontvanger
Transistorontvanger met MG ontvangst
Supplement ontvanger, meer zenders voor weinig geld
Draagbare transistor ontvanger, MG reflexontvanger met luidspreker weergave
Metergolf transistor ontvanger, het versterker gedeelte is nog in mijn bezit
Dasspeld radio
Meson, eenkringer
UN 58, tweekringer
0-V-1 KG ontvanger
Voedingapparaat anode en gloeispanning
Audio C en R tester
Veiligheidsschakelaar voor een elektrische wekker
Telefoonversterker
Muziekversterker 6 watt!!!
UN 57 transistorversterker voor inbouw in een koffergrammofoon
Duette 10 watt STEREO versterker
Fidelio 10 watt balansversterker
Elektrische gitaren 20!!! watt gitaarversterker 

 

23.Pionier 1 Philips 1967
Behorend bij de Pionier bouwdoos 1 (23 blz..)
Hierin staat de volledige montage beschreven van deze bouwdoos.
(ik zoek deze doos nog steeds)

 

 

24.Pionier 2 Philips 1967
Behorend bij de Pionier bouwdoos 2 (51 blz..)
Hierin staat de volledige montage beschreven van deze bouwdoos.
(ik zoek deze doos nog steeds)

 

 

25.AMROH jaarboek 1938/39
Proefdruk van dit AMROHjaarboek (132 blz.) naast ELKE bladzijde zit een lege bladzijde om, ter beoordeling, aantekeningen te maken.
Het boek staat boordevol met heerlijk "oude" advertenties!!
Iets uit de Inhoud;
Aansluit bordjes, brugjes, bussen, kabeltje en klemmen
Accuklemmen
Afstem-automaten
Chassis
Contactdozen
Differentiaal condensatoren
Edel pertinax
Invoer isolatoren
Klemmen blokjes
Meetcellen
Regelsmoorspoel
T isolatoren
Transfers
Tules
Veldspoelen
Voluphone
Wipschakelaars
Zend condensatoren

26.Hints & Kinks 1968
Leuke, spitsvondige tips welke nog steeds bruikbaar zijn....van je dynamo een boormachine maken, ooit las ik hoe je een dynamo als motor voor een 78 toeren pick-up kan gebruiken.
D.m.v. een rubberen band een buisborging te maken!!!!
Een nagelknipper in vijlen zodat hij gebruikt kan worden om draad te strippen...je moet er maar op komen....
75 tips uit de rubriek "lezers peinsden" uit Radio Bulletin met o.a.
Batterijklem
Lekkende batterijen
Handmicrofoon
Microfoon standaard
Inbussleutel
Klinktang
Testpennen
Soldeerklem
Transistorreparatie
Afstemschaal
Pijlknop
Soldeertips
Soldeerpistool
Regelbare temperatuur
Verloopsteker
Montage-eenheid
Buisborging
Meetknop
Buizentrekker
Band-lasapparaatje
Hulprecorder

27.Het ontwerpen van versterkers eerste druk 1958
Iets over de inhoud van dit boekje;
198 bladzijden
Het boek bevat een theoretische en een praktische gedeelte, in het theoretische gedeelte wordt o.a. beschreven:
Het ontwerpen van versterkers
De uitsturing van de eindtrap
De eindtrap
Te gebruiken buizen in de voorversterker
Tegenkoppeling
Klankregeling en correctiefilters
Iets over potentiometers
Nieuwe schakelingen
Ruis filters
Rumblefilters

In het praktische gedeelte worden diverse schakelingen van versterkers beschreven:
De Proton
De UN-4, de UN-2a, de UN-40, de UN-17
Handyfoon, versterker en platenspeler in koffer
WW radio eenheid
Hoofdversterker HV211, HV214,HV216, HV231 en de HV250
Tevens worden de mengversterker UN-43 en de balanseindtrap UN-39 besproken
In een apart gedeelte zijn diverse bouwtekeningen aanwezig

 


28.Versterkers voor opname en weergave tweede druk 1950
Iets over de inhoud van dit boekje
135 bladzijden
Praktische wenken
Pennenbuizen als voorversterker
4 watt gramofoonversterker
8 watt versterker
20 watt versterker
50 watt versterker
Radioversterker
Drie trioden schakeling
WW balansversterker
Electronische hoorapparaten
Microfoons
De fotoelectrische cel
Band en draadrecorders
Eenvoudige draadrecorder
Vaststellen van lek in een koppelcondensator
Metingen aan versterkers
Eenvoudige toongenerator


29.Dr. Blan Radio cursus 19??
Alle 12 delen van deze cursus.
Via de grondslagen van de electro-techniek....montage en gereedschap...magnetisme,spoelen en condensatoren...
netvoedingsapparaten.....electronenbuizen....versterkers (waarbij afbeeldingen van de Handy Sound recorder).........
draadloos zenden...radioontvangers...hoogfrequentversterking...principe der superheterodyne...auto ontvangers 
en draagbare ontvangers...komen we tenslotte bij les 12..over de ontvangst van televisie en FM uitzendingen.
Duidelijk uitgelegd door Dr. Blan.
Netjes bijeengehouden door een zwarte stoffen band.

30.Philips Pionier Senior 19??
In dit boekje van 60 bladzijden wordt de eenkrings-afstemeenheid S 101, de tweekrings-afstemeenhieid S 102 en het voedingsgedeelte S 20V beschreven.
Inhoud:
De Philips Senior serie
Monteren en solderen....diverse voor beelden van goed en niet goed solderen!
Het schema van de eenkringer.
Schema van de tweekringer
Voedingspakket Pionier S 20V
Inhoud bouwdoos Pionier S 101
Inhoud aanvullingsdoos Pionier S 101 A
Inhoud van het voedingspakket S 20V
Overzicht Philips Pionier Senior serie
Ik ben nog op zoek naar boekje van de S 202!!

31.Fouten in TV 1968
Uitgave De Muiderkring Bussum
De meest voorkomende storingen in een groot aantal TV ontvangers, met vele praktische aanwijzingen voor een snelle en doeltreffende reparatie.
80 bladzijden
 beschreven zijn diverse Philips TV's van 17 TX 123-U/01 tot Type 23 TX 344-a

32.Transistoren theorie en Praktijk 1971
Auteur: J.H. Jansen
191 Bladzijden
Met o.a:
Fysische grondslagen
De lagentransistor
Fabricage van transistoren
Technische grondslagen
Laagfrequent versterkers
Ontvangerschakelingen
Oscillatorschakelingen
De lagentransistor als schakelelement
Transistoren en dioden met bijzondere eigenschappen
Meetschakelingen
Amerikaanse, Japanse en Europese type aanduidingen van transistoren en dioden
Koeling van transistoren


33.Semi-conductor Handbook
(bedankt Onno!)
Uitgave 1971 De Muiderkring. 240 bladzijden.
Hierin staan de meest voorkomende silicium en germanium transistoren en (zener, power zener en variable capacitance) diodes beschreven van 2G 108 t.m. TF 49.
Tevens is aangegeven in welke behuizing zij zich bevinden en op welke wijze de aansluiting dient te geschieden.
Een zeer nuttig en tevens "handzaam" boekwerk.

34.Luidsprekers
Uitgave: De Muiderkring 1969
Een greep uit de inhoud:
Het vlakike klankscherm
De vlakke oneindig-grote baffle
Het akoestisch labyrint
De hoorn
Toepassing en opstelling van hoge tonen weergevers
De miniatuur geluidsweergever
De klankzuil
Ambiofonie
Complete meubels voor inbouw van luidsprekers, platenspelers en versterker of ontvanger
Appendix

35.Stereo
Uitgave: De Muiderkring 1969
Een leuk en jaren later een grappig boekje over alles wat met stereoweergave te maken heeft.
Op duidelijke wijze wordt beschreven hoe men een stereo-installatie samenstelt en waaraan men dan moet denken.
Het maken en verlengen van diverse aansluitkabels wordt uitvoerig beschreven....zo ook het gebruik van bandrecorder en platenspeler in een stereo-installatie.
Nu zijn kant en klare stereo-installaties te koop, men vergeet hierbij dat het vroeger even anders ging.
Het gebruik van twee verschillende MONO versterkers om stereo te kunnen luisteren is mij ook niet vreemd....en werkte perfect.
De overgang van het mono naar het stereo tijdperk kwam bij mij met de LP Sgt.Pepper van The Beatles. (een andere hobby van mij)

36.Ik bouw zelf mijn Baby-ontvanger
Boekje van Eric Schaaper, stichting voor schriftelijke voorlichting Bierstraat te Den Haag behorend bij les 20 van de cursus "Radiopraktijk".
Handleiding met bouwplaat voor het zelf bouwen van een toestel onder de HONDERD gulden.
Schema U10 voor DA spoelen.
Tevens worden diverse fluitfilters en sperkringen beschreven.


37.Servicegids Radio techniek 196438.Bandrecorder voor Zelfbouw
Uitgave: De Muiderkring 1953
40 bladzijden
Prijs toen: 1,50
Een prachtig boekje met de hoofdstukken;
Bandrecording in de familiekring
Geluidseffecten voor taperecording
Recorder met extra luidspreker
Film nasynchronisatie met de bandrecorder
Recorderdeck met 3 motoren
Compleet schema van de zelfbouwrecorder
Kristaldiode voorzet apparaat
Heerlijk om te lezen op welke wijze je diverse geluidseffecten zelf kan maken.
Zelf ben ik hier ook tijden mee bezig geweest...een liniaal vlak op de tafel staan, en je had een prachtige kaakstoot....het verfrommelen van een verpakking welke om een pakje sigaretten zat resulteerde in een brandend haardvuur.
Een telefoongesprek kon gemaakt worden door in een glas te praten.
Om de golfslag van de zee te imiteren moest men 200 gram rijst in een karntonnendoos doen.....Door de doos schuin te houden schuiven de korrels over de bodem van de doos.....door het kiezen van het juiste ritme resulteert dit in het geluid van de golfslag.
 
Een recorderdeck met 3 motoren en de snelheden 19 en 9,5 cm/sec is een fraai ontwerp......wie heeft dit ontwerp daadwerkelijk gemaakt?
Complete bouwtekeningen voor aandrijfeenheid, vliegwiel en de montagetekening zijn aanwezig.
Tenslotte wordt een kristal diode eenheid, met de 402N spoel, beschreven....op deze wijze was het mogelijk Hilversum 1 en 2 te beluisteren, en op te nemen, met de bandrecorder.

 

39.Step by Step transistor kits (2 exemplaren over...ruilen?)
24 bladzijden
Uitgave: AMROH Muiden
Jaar:????
Dit boekje hoort bij de Step by Step bouwdozen.
Hierin staat de bouwwijzen, schema's van alle dozen beschreven.
Het was de handleiding voor de beginnende (jeugdige) elektronica hobbyist.
Verijkt met veel zwart/wit foto's.

 

40.Nucleon Tweelamps ontvanger
20 bladzijden
Uitgave: De Muiderkring Muiden
Jaar:????
De volledige beschrijving van deze ontvanger met de buizen DK91 en DL91 waarvan de gloeispanning 1 volt bedroeg.
De dedectortrap is opgebouwd rond de bekende 402 spoel.
Het kastje van deze ontvanger is al reeds in mijn bezit.
Onduidelijk is hoe je aan een 45 volt batterij komt om de benodigde anodestroom te leveren, wel staat beschreven dat twee cellen van 22 volt welke gebruikt worden in hoortoestellen niet bruikbaar zijn i.v.m. de lage stroom capaciteit.
Eveneens staat beschreven op welke wijze een grammofoon of microfoon aansluiting kan worden gemaakt.
Ook een ontwerp voor een "klankregeleenheid" ontbreekt niet.

41.Transistor ontvanger Neutron
Dit ontwerp is gelijk aan het UN51 ontwerp uit 1957!!
20 bladzijden
Uitgave: De Muiderkring Muiden
Jaar:????
Via Roel verkreeg ik deze bouwbeschrijving (DANK!!!) incl. Het voorfrontje, de Uniframe delen en bijna ALLE onderdelen.
Zijn broer heeft in het verleden dit ontwerp gemaakt echter met luidspreker weergave. (de Peerless H 460 luidspreker)
Even eens een ontwerp rond de 402 spoel.en twee transistoren de OC 3 en OC 4 welke "vierkant" uitgevoerd waren.(had ik nog nooit gezien!)
Behalve de genoemde luidspreker weergave wordt ook een selectiviteitsvergroting, en de aansluiting van een kristal telefoontje beschreven.
(welke natuurlijk weer door AMROH in de handel werd gebracht catalogusnummer 67.015)

42.Meetapparaten ontwerpen en gebruiken
135 bladzijden
Uitgave: De Muiderkring Muiden
Jaar: 1961
Zoals de titel al aangeeft gaat dit boek over het ontwerpen en gebruiken van meetapparaten, een greep uit de inhoud;
Dioden in meetapparatuur
Rechthoekspanningen
Brugschakelingen
Radiofrequent generatoren
Meetkoppen
Signaalzoekers
Universeelmeters
Meetbruggen
Buisvoltmeters
Meten met de oscilloscoop
en als Appendix:
Een Laag Frequent millivoltmeter, waarin weer handig gebruik kan worden gemaakt van AMROH's Uniframe om de behuizing te maken.
Voor de twee traps versterking wordt gebruik gemaakt van de ECC 81.

43. Dat is nu Radio
196 bladzijden.
Muiderkring uitgave uit 1959 illustraties van Han Lang.
In verschillende "praatjes" wordt de werking van de radio verteld...
aanbod komt:
weerstanden
magnetisme
(lucht) trillingen
moleculen, electronen, protonen
inductie
de radiobuis

44.Acoustiek luidsprekers en hun omgeving
72 bladzijden.
Muiderkring uitgave uit 1954 door Victor J. Snel.
inhoud:
Horen
De luisterruimte
Juiste keuze van luidsprekers
Technische gegevens van luidsprekers
De vlakke Baffle
De basreflexkast
De hoorn
Gescheiden weergave van hoge en lage tonen
Luidspreker schakelingen
Het boekje bevat diverse bouwbeschrijvingen

 

45.Luidsprekers, basreflexkasten, hoorns, hoekpanelen.
94 bladzijden.
Een muiderkring uitgave uit 1961.
In dit boekje worden dezelfde onderwerpen besproken als in de vorige uitgave echter aangevuld met de techniek en inzichten van 1961
Diverse bouwtekeningen zijn hierin te vinden.
Ook leuk zijn de gedateerde foto's uit de jaren '60 en de inrichtingen van de "luisterruimtes".

 

46.Bandrecorderversterker voor zelfbouw.

47.Bandrecording, geluid en magnetisme.
180 bladzijden.
Muiderkring uitgave 1963.
incl lijst met in Nederland en Belgi veel voorkomende recorders.

48.Handboek voor grammofoon en stereo techniek.
189 bladzijden.
Muiderkring uitgave uit 1960
Inhoud:
fabricage van grammofoonplaten
groef en naald
geluidsmodulatie van de groef
kwaliteit van de grammofoonplaat en het behoud hiervan
snijfrequentiekarakterestiek
de aftastinrichting
naalden en plaat slijtage
storende geluiden bij het afspelen
benutten van het plaatoppervlak
correctie filters
het aandrijfsysteem
platenwisselaars en volautomatische platenspelers
de aandrijfmotoren
ruimtelijk geluid bij weergave
platen voor technische doeleinden

49.Zo werkt de radio.
216 bladzijden.
Uitgever E.Kluwer Deventer 1961.
Vertaling van La radio?....Mais c'est tres simple!
Weetal en Vraagal gaan in verschillende gesprekken (22!) in op de werking van de radio.
Bekend boek van E.Aisberg.

50.Pionier 3. 
50 bladzijden
Uitgever Philips Eindhoven.
Bouwbeschrijving van de derde Pionierset van Philips.
Heb een slechter exemplaar over!!!
Tevens worden ook diverse experimenten beschreven zoals:
het kristaloortelefoontje als microfoon
grammofoonaansluiting
een vierde transistor
minder last van fluitstoringen
het seinen van morsetekens
aansluiten van een andere luidspreker

51.Maxwell beschrijving Pupil ontvanger. (ik heb er twee in mijn bezit RUILEN?)
Volledige beschrijving van deze ontvanger met DL buizen....

52.Populaire elektronica.
64 bladzijden.
Muiderkring uitgave 1967
Het kan maar niet op, in diverse boeken over electronica worden steeds dezelfde onderwerpen beschreven...ook een manier om geld te verdienen, in dit boekje zien we wederom:
de jampotontvanger en de senior
bolknak huistelefoon
klaar-over
morse generator
schok apparaat
elektrische gong
el-dee-er
wasknijper seinsleutel
natte luier melder
Alle ontwerpen staan al in andere boeken beschreven en komen eveneens allemaal uit de Radio Blan van de jaren '60....
zie ook de CD van Radio Blan.

 

53.De transistor in theorie en praktijk.
160 bladzijden.
Muiderkring uitgave1958.
Inhoud:
halfgeleiders
de werking van een transistor
transistorvergelijkingen
het ontwerpen van transistorversterkers
eigenschappen en constructies
ontvangerschakelingen
oscillatorschakelingen
transistorgegevens
maatschetsen van transistoren

 

56.Cursus meettechniek.
Muiderkring uitgave van 8 lessen, compleet met nota en retourenveloppe.
zie ook 29.
Meten van stroom, spanning, weerstand, capaciteit, inductie e.d. wordt uitvoerig behandeld.

57.Buizenhandboek
Het (DE!!) bekende buizenboek van de Muiderkring!!
Gebruikt exemplaar, innig gebruikt!!, jaartal niet te achterhalen.
Tweede exemplaar uit 1964 met zwarte plastic kaft.
 

58.Versterkers met schema's van 2 tot 70 Watt.
Muiderkring uitgave uit 1963.
Inhoud:
het ontwerpen van versterkers
de tegenkoppeling
klankregeling en correctie filters
afspeel karakteristieken
ruis/dreun filters
praktische schakelingen voor versterkers van 2 tot 70 Watt

59.Versterkers van 1 tot 90 watt
Dank aan Jaap!
Muiderkring uitgave van 91 bladzijden + een zetduiveltjes bijdrage
Jaar: 1975
Inhoud:
Schema's en werktekeningen
Om mee te beginnen: een radio
Telefoon-meeluister versterker
Morse generator
Stereo hoofdtelefoonversterker
Zoekt U een signaalzoeker?
Een 10 watt versterker
Een zware stereo versterker
Stereo mengpaneel
LED vu meter
Schemasymbolen
Kleurcode

 

60.Electronische flitsapparaten met transistoren
Muiderkring uitgave van 48 bladzijden
Jaar: 1962
Inhoud:
De elektronenflitser is al meer dan 100 jaar oud
De transistor als schakelaar
Flitser balansomvormer met verbeterde transistorkoeling
...met spanningsbewaker
Volledige elektronische flitser
De bouw
De afwerking
Flitser voor accu en netvoeding met ingebouwde laadinrichting
Onderhoud van de elektronenflitser

 

61.Antenne installaties voor Radio en TV
Muiderkring uitgave van 154 bladzijden
Jaar: 1965
Inhoud:
Antenne installaties
Rekenen met de dB
Tussen zender en ontvanger
Antenneconstanten
Dipolen
Yagi antennes
Antennes voor LG, MG en KG
Enkele ontvang antennes
Transformatoren
Wissels
Centrale antenne installaties

 

62.Repareren, doe het zelf
Muiderkring uitgave van 125 bladzijden
Jaar: 1964
Inhoud:
Wat is repareren?
Foutoorzaken
Het voedingsgedeelte
De audioversterker
"Recht-uit" ontvangers
Superheterodyne ontvangers
Afregeling van afstemkringen
Magnetofoons
Appendix

 

63. Versterkers en impulstechnieken
Muiderkring uitgave van 328 blz.
Jaar: 1971
Lijvig boekwerkje!
Met de hoofdstukken;
diodeschakelingen
gestabiliseerde voedingen
tegenkoppeling
gelijkspanningsversterkers
AF voorversterkers
afgestemde versterkertrappen
operationele versterkers
bel, decibel en neper
zaagtand generatoren

64.Leerboek elektronica deel 1
65.Leerboek elektronica deel 2
66.Leerboek elektronica deel 3
67.Leerboek elektronica deel 4
Vier muiderkring studieboeken van de Auteur: A.J.Dirksen.

68.Meten
Muiderkring uitgave van 191 blz.
Auteur: A.J.Dirksen
Jaar: 1973
Inhoud;
meten aan onderdelen en schakelingen
laagfrequent versterkers
radio-ontvangers
de kanaalkiezer
MF versterkers
videoversterkers
lijneindtrap+hoogspanning
rasteroccilator+rastereindtrap
beeldbuiscircuit
gloeidraadsircuit
stereodecoders
diverse foutzoek schema's

 

69.Digitale technieken
Muiderkring uitgave van 290 blz.
Jaar: 1974
Auteur: A.J.Dirksen
Studieboek incl antwoorden op diverse vraagstukken

70.Vijfentwintig radiobouwschema's
Muiderkring uitgave van 119 blz.
Jaar: 1957
Inhoud;
uniframe, de montagewoning van uw radio
UN 9 batterij eenkringer
UN 10 meeneemradio
meeneenontvanger
kampeerontvanger
voedingblok voor UN 1
UN 11 wisselstroomontvanger met 2 buizen
UN 19 wisselstroomontvanger met een buis
UN 48 idem
soloflex eenlampsontvanger
UN 14 tweekringsontvanger
UN 23 bandfilterafstemmer
UN 8 superhet
UN 22 kortegolf ontvanger
UN 2 versterker voor radio en grammofoon
UN 28 testkastje

71. a Steringa-Idzera
Muiderkring uitgave 96 blz.
Jaar: 1969
Speciale uitgave ter gelegenheid van 25 jaar bestaan van RadioBulletin.
Een heerlijk boekje over deze Haagse radio-amateur welke uit de Beukstraat in Den Haag radio-uitzendingen verzorgde.
Het begin in 1919 tot de laatste uitzending in 1924.
oude foto's en (kranten) artikelen zijn hierin te vinden.
In feite was HIJ de eerste radio-omroep van Nederland.

 

72. Radio kompas
Muiderkring uitgave uit 1950 (mijn geboortejaar) van 100 blz.
Jaar: 1950
Hierin zijn , op dat moment, alle bekende uitzendstations "all over the world" te vinden.
extra zijn "korte golf stations" en adressen omroeporganisaties.
 

73. Meetinstrumenten
Muiderkring uitgave 115 blz.
Jaar: 1948
Een echt gebruikt boekje met vele potlood aantekeningen.
Beschrijving van diverse AVO meters.
MK meetzender
Golflengte-frequentieschaal
meetbrug en zijn constructie
MK miniscoop
Omni selector
De signaalspiegel
Constructie van een buizentester
De universele meter
Het meten van zelfinductie
De Ohmmeter in praktische schakelingen
Het PSA als hulpmiddel
Een handige servicebank
Trimzender met ingebouwde outputmeter

74. Meetversterkers
Muiderkring uitgave van 11 blz.
Jaar: 19??
Nummer 4 van eenvoudige meetapparatuur
Hierin de beschrijving en schema van een meetversterker voor;
10Hz tot 100 kHz
Versterking instelbaar in 5 trappen
Maximale uitgangsspanning 80 Volt
Minimum ingangsspanning 0,5 mVolt

75. Audio generator
Muiderkring uitgave van 11 blz.
Jaar: 19??
Nummer 5 van eenvoudige meetapparatuur
Hierin beschreven een audiogenerator voor het gebied van 25Hz tot 23 kHz
Inclusief schema's en bouwtekening

76.Proton Grammofoonversterker
Muiderkring uitgave van 24 blz.
Jaar: 19??
Beschrijving en bouwbeschrijving van deze versterker van 4 watt rondom de buizen 6AU6 en 6AQ5.
Als voedingtrafo wordt de PC 100 toegepast en als uitgangstrafo de Muvolett 7045
Het kastje werd mij eerder geschonken door Onno zie foto
Eveneens staat beschreven dat door gebruik te maken van de uitgangstrafo U72 het vermogen opgevoerd kan worden
Nu bestaat dus de mogelijkheid deze versterker te gaan bouwen, ik hou je op de hoogte hiervan

77.WW balansversterker Fidelio
Muiderkring uitgave van 28 blz.
Jaar: 19??
Beschrijving van de Fidelio versterker met MG afstemmer Calypso
Incl materiaallijst, schema en veel zwart/wit foto's.
Kast hiervan heb ik reeds in mijn bezit.

78. Hoofdversterker HV 216 HV 231
Muiderkring uitgave van 27 blz.
Jaar: 19??
Beschrijving van deze versterker rond de buizen;
GZ 34
AZ 41
ECC 40
EF 86
EL 34 I
incl bouwbeschrijving, materiaallijst en veel foto's

79.Bandopname en bandopname apparatuur
Muiderkring uitgave van 30 blz.
Jaar: 19??
Prijs: 0,90
Auteur: Erpe sr.
Illustraties: Jac. Wigman (zie ook fotoboek van hem) niet meer op deze pagina's aanwezig!!
Uit de inhoud;
Korte historie
Principe van de bandrecording
De opname/weergave en wiskop
De opzetrecorder
Band en bandsnelheid
Ruis bij weergave
Modulatiecontrole met magisch oog
De bandrecorder voor geluidsfilms
Voorzetapparaat met kristaldiode
Schema van bandrecorder-oscillator


80.Bandrecorder versterkers
Muiderkringuitgave van 64 blz.
Jaar: 19??
Inhoud;
RB studio magnetofoon
Voor en opneemversterkers
De weergeef versterker
Niveau meter
Samenbouw der eenheden in koffer
2 sporen op een band
Bolero 4 watt versterker
Martin BSR bandrecorder versterker compleet op prent
Het magnavox deck
Testbanden
Bouwtekening Bolero
Diverse zwart/wit foto's en bouwtekeningen


81.Diode equivalents
Muiderkring uitgave van 144 blz.
Jaar: 1979
Engelse uitgave
Hulpmiddel bij het zoeken naar een vervangtype voor een bepaalde diode.(thyrisistor, diacs, triacs, lichgevende en lichtgevoelige halfgeleiders)

82.Elektronische schakelingen
Muiderkring uitgave van 207 blz.
Jaar: 1967

83.Bandrecording praktijk 
Muiderkring uitgave van 36 blz.
Jaar: 19??
Inhoud;
Welke recorder?
Begroting voor de aankoop van een recorder
Knippen en plakken van tape
Fonolint bandrecorderversterker
Fouten in amateurrecorders
Beschrijving van diverse recorders
Recorderkoppen
Microfooopname met de recorder
Beschrijving van diverse microfoons
Een praatje over geluidsband


84.Elektronica in de praktijk deel 4 
Muiderkring uitgave van 8 blz.
Jaar: 19??
Nieuw in mijn collectie, waarover gingen de andere delen?
Beschrijving en schema van een 4 watt gramofoonversterker rond de buizen;
EAF 42
EL 41
AZ 41

85.Repareren doe het zelf
Muiderkring uitgave van 72 blz.
Jaar: 1954
Inhoud;
Wat is repareren?
Foutoorzaken
Onderzoek en diagnose
Controle tabel voor toestel
Voedingsgedeelte
Audioversterker en audio-deel van radio-toestel
Recht-uit ontvangers
Superheterodyne-ontvangers
Afregeling van afstemkringen
AVO meetinstrumenten

86.Maak het zelf
Ik ben in het bezit van de volgende exemplaren;
'n Electrische klok
Sportontvanger
Aquariumpomp
Hardsolderen
Electronenflitser
Radio-bestudering 1
Houtbewerkingsmachines
Electrische spoorbaan
Electro-figuurzaag
Parsifal microfoon, grammofoon versterker Dubbel ruilen?
Sterrenkijker

87.Bandrecorder techniek en zelfbouw 

88.Audio versterkers 

89.Transette transistor kit Bouwbeschrijving 
Muiderkring uitgave van 14 blz.
Jaar: 19??
Hierin is de volledige bouwbeschrijving van deze draagbare radio van AMROH te vinden incl alle bouwtekeningen.

90.Positron transistor zakradio
Muiderkring uitgave van 15 blz.
Jaar: 1958
3 transistoren en kristaldiode in orginele reflexschakeling ontvanger in bouwdoos vorm, dit is de bouwbeschrijving.
gemakkelijk zelf te maken en overal naar toe mee te nemen.
geeft plaatselijk goede ontvangst van 2 MG zenders
zelf zou ik de trimmers direct vervangen door een afstemcondensator!!! 

91.Seinen en opnemen
Muiderkring uitgave van 80 blz.
Jaar: 1959
Een greep uit de inhoud;
CQ
Morse
De ontwikkeling van het morsesysteem
Het hanteren van de seinsleutel
Eerste tot achtste oefening
Seinsleutel zelf maken
Wereldtijdentabel
Kortegolf-ontvanger
Exameneisen92.Nieuwe transistor schakelingen
Muiderkring uitgave van 48 blz.
Jaar: 1961
Diverse UN ontwerpen
Zoals gebruikelijk komen heel veel schema's overeen met schema's welke in andere uitgaven of in Radio Blan beschreven werden


93
.Jongens en electronica
Muiderkring uitgave van 88 blz.
Jaar: 1974
Boekje kreeg je cadeau als je een abonnement nam op Radio Bulletin
keuze uit de inhoud;
transistorontvanger
meson
hollands glorie
UN 57
ww klankzuil
duette
fidelio
elektrische gitaren


94.FM in theorie en praktijk
Muiderkring uitgave van 160 blz.
Jaar: 1957
keuze uit de inhoud;
waarom frequentiemodulatie?
FM detectie
middenfrequent versterking
mengbuisschakelingen
hoogfrequent versterking
FM afstemeenheden
antenne's voor FM ontvangstiets over FM zendersincl kaartje met de positie van de FM zenders in Nederland

95.Geteste ontwerpen
Muiderkring uitgave van 72 blz.
Jaar: 1974
inhoud;
floria correctieversterker
RB dualtracer
gasdedector
snobbie
interkom
IC versterker

96.Dialoque
Muiderkring uitgave van 16 blz.
Jaar: 1963
Bouwbeschrijving van de "two-way intercom system" Dialoque
Deze bouwdoos werd in begin jaren '60 aangeboden door AMROH.

97.Briggs' Stereo handboek
Muiderkring uitgave van 106 bladzijden
Jaar: 1960
Oorspronkelijke uitgave was "wharfedale/wireless works limited" in Engeland uit 1959
15 hoofdstukken waarin Stereo opname en weergave besproken worden.
Diverse luidsprekeropstellingen en tips.
Veel foto's van platengroeven en geluidsapperatuur.

 

98.Antennes voor FM, KG en TV
Muiderkring uitgave van 191 bladzijden.
Jaar: 1959
16 hoofdstukken met o.a.;
Antenne theorie
Antennes in het algemeen.
Richtantennes
Aanpassing.
De antennetoevoerleiding
Praktische uitvoeringen van TV en FM antennes.
Metingen aan antennes.
Centrale antennesystemen

 

99.Praktische antenne bouw
Muiderkring uitgave van 72 bladzijden.
Jaar: 1961
12 hoofdstukken met o.a.;
Tussen zender en ontvanger.
Dipolen.
Keuze van de antenne.
Antennemontage.
Zelfbouw van FM en TV antennes.
UHF ontvangst.
Iets over centrale-antennesystemen.

 

100.De exploitatie van de modelbaan
Muiderkring uitgave van 112 bladzijden.
Jaar: 1963
Boekje bevat enkele voorbeelden van modelbanen.
15 hoofdstukken met o.a.;
Het station.
Goed en kwaad in sporenplannen.
Waarin we naar het buitenland gaan.
Voor elk vervoer een wagen.
Waarin we al onze wijsheid moeten gebruiken.

 

101.De spoorbaan thuis
Muiderkring uitgave van 128 bladzijden
Jaar: 1961
z.g. Maak het zelf serie.
Inhoud;
Wat iedereen die een modelspoorbaan gaat bouwen, moet weten.
Maquettes bouwen.
Stationsemplacementen.
De keuze van het rollend materiaal.

 

102.Het sporenplan voor de modelbaan
Muiderkring uitgave van 120 bladzijden.
Jaar: 1962
Incl sporenplan.
19 hoofdstukken welke nagenoeg hetzelfde behandelen als ik "de spoorbaan thuis".

103.AMROH jaarboek 1963
Muiderkring uitgave van 200 bladzijden
Jaar: 1963
Hierin het destijds te leveren programma van onderdelen en bouwdozen te vinden.
In het tweede deel zijn veel bouwdozen en schema's te vinden.
Een pracht uitgaven en erg handig als naslagwerk!!!

104.Transistoren schema's 1969
Muiderkring uitgave van     bladzijden
Jaar: 19

105.Spelen met radio
Muiderkring uitgave van 59 bladzijden
Jaar: 1976
Van een eenvoudige kristalontvanger tot een ontvanger met terugkoppeling en een hoogfrequent versterker alsmede voeding ui het net worden besproken in dit "stap voor stap"boekje.
Bijlage kleurencode voor weerstanden en schema symbolen.

106.De Korte Golf
Muiderkring uitgave van 61 bladzijden
Jaar: 1973
"uw paspoort voor de gehele wereld"staat er voorin het boekje geschreven.
Hoofdstukken zijn;
Algemene gegevens
De korte golf band
Voortplanting van KG signalen
Inrichting van een luisterstation
Antenne systemen
Ontvangsrapporten
Radio en DX clubs
Gegevens radiostations
Zenderlokaties
Tabellen kaarten

 

107.Antennes en meetinstrumenten voor zendamateurs
Muiderkring uitgave van 151 bladzijden
Jaar: 1979
Bevat de volgende hoofdstukken;
Kortegolf antennes
VHF en UHF antennes
Aanpassing tussen antenne en zender
Hulpapparatuur
Propagatie van radiogolven en een elektronisch weerstation
Kleurcodes en waarde aanduidingen
Literatuuroverzicht

 

108.Zenders 1
Muiderkring uitgave van 156 bladzijden
Jaar: 1975
Inhoudsopgave;
Amateurzenders
De zendmachtiging
Morse
Landenlijst, QSL burau's, wereldtijden enz
Elektronica

109.Electronica in praktijk deel 3
Muiderkring uitgave van 8 bladzijden
Jaar: 19??
Hierin staat beschreven een tweelamps middengolf ontvanger met de buizen DK92 en DL92.

110.Jongensradio (deel 1)
Muiderkring uitgave van 60 bladzijden
Jaar: 1948
Is deze uitgave eigenlijk deel 1 van deze 4 delige serie?
Inhoud:
kristalontvanger
Constructie van eenkringers
Een andere eenkringer
Waardoor zijn zij beroemd geworden?
Het plaatstroom apparaat
Een en tweekringers
Twee kringen drie buizen
Met de radio op stap
Bouwt een pijlontvanger
Schemasymbolen
Kortegolf ontvanger
Afkortingen voor electro en radiotechnischetermen
Grammofoonversterkers
Een kwaliteitsontvanger
'n Voorzetapparaat
De antenne
De tien geboden voor het solderen
Hoe maken we zelf een volt en amperemeter
Ook de microfoon maken we zelf
Wet van Ohm in tabelvorm
Constructie van een kristal pick-up
Rekenkundig goochelen met weerstanden
Ook het maken van een gramofoonmotor is eenvoudig genoeg
Het wikkelen van voedingstransformatoren
Constructie van schakelklokken

111.Electronica in de muziek
Muiderkring uitgave van 119 bladzijden
Jaar: 1978
Inhoudsopgave;
Het voortbewegen van muzieksignalen door electriciteit
Geluidsversterking van muziekinstrumenten
Speciale mizikale effecten met electronica
Elektrische gitaren
Muziek via geluidsband
Ritme apparaten
Muziek synthezisers
Muziek door de computer


112.Elektrische gitaren 2 Gitaarversterkers
Muiderkring uitgave van 87 bladzijden
Jaar: 1979
Inhoudsopgave;
Muziekinstrumentenversterkers
Geluidsweergevers
De muziekuitvoering in de praktijk
Speciale klankeffecten
Literatuuropgave

113.Transistor equivalents
Muiderkring uitgave van 160 bladzijden
Jaar: 1971
5000 vervangingstype van transistoren zijn opgenomen in dit boekje.
Europese, Amerikaanse en Japanse vervangingstypen zijn vermeld.
114.Antenne installaties 1968 

115.Electronica bouwen en leren
Muiderkring uitgave van     bladzijden
Jaar: 1982

116.AMROH jaarboekje deel 2 
Muiderkring uitgave van     bladzijden
Jaar: 1966

117 Moderniseer uw radio
Muiderkring uitgave van     bladzijden
Jaar: 1958

118 Theorie en praktijk voor Zendamateurs 
Muiderkring uitgave van     bladzijden
Jaar: 19

119 Zenders 2
Muiderkring uitgave van     bladzijden
Jaar: 19

120 Eenvoudige schakelingen voor commodore 64, VIC-20,BBC micro en Acorn electron
Muiderkring uitgave van     bladzijden
Jaar: 19

121 Electronic tubes vol 1
Muiderkring uitgave van     bladzijden
Jaar: 19

122 Step by Step boekje eerste uitgave
Muiderkring uitgave van     bladzijden
Jaar: 19


123 Alles over satelliet TV
Muiderkring uitgave van     bladzijden
Jaar: 19


124 Sportontvanger serie "maak het zelf"
Muiderkring uitgave van     bladzijden
Jaar: 19


125 Halfgeleiders
Muiderkring uitgave van     bladzijden
Jaar: 1965


126 Vermogensregeling
Muiderkring uitgave van     bladzijden
Jaar: 1968


127 FM theorie en praktische toepassingen
Muiderkring uitgave van     bladzijden
Jaar: 19


128 Uniprint 1
Muiderkring uitgave van 94 bladzijden
Jaar: 1973

De boeiende elektronische bouwplaat met vele mogelijkheden voor iedereen.
Temperatuurgevoelige schakeleenheid
Lichtgevoelige schakeleenheid
Capaciteitsgevoelige schakeleenheid
Audiogevoelige schakeleenheid

129 TV service
Muiderkring uitgave van 157 bladzijden
Jaar: 1964


130 Wat doe ik met mijn bandrecorder?
Muiderkring uitgave van  179 bladzijden
Jaar: 1968


131 Elektronische orgels voor zelfbouw
Muiderkring uitgave van 173 bladzijden
Jaar: 1971

 

Muiderkring uitgave van     bladzijden
Jaar: 19

** bij sommige beschrijvingen geef ik mijn EIGEN menig en opvatting!!!

Rob.